---

---
A+ A A-

Watervoorziening en het dagelijks leven in Zuilichem

pomkerzuOp 18 september 1895 werd door B en W van de gemeente Zuilichem in het gemeentehuis van Zuilichem bij inschrijving aanbesteed het maken van een gemeentepomp, t.w. het slaan van een nortonpijp, met put, pomp enz. In bestek en voorwaarden staan o.m. beschreven om een ijzeren pijp met stalen puntstuk tot zodanige diepte in te drijven dat zuiver drinkwater in voldoende hoeveelheid wordt verkregen. Tevens moet een loden zuigbuis aangebracht worden t.b.v. de brandspuit. Voor de inwoners van Zuilichem was het plaatsen van deze eerste gemeentepomp een flinke vooruitgang wat de drinkwatervoorziening betrof. Voorheen was men altijd aangewezen geweest op sloten, of zelfs de rivier, om het drinkwater te betrekken, enkele meer gegoede inwoners van het dorp niet meegerekend, welke meestal zelf wel een geslagen pomp konden bekostigen. Men had besloten om de pomp te plaatsen in de straat voor de Gereformeerde kerk. Bij opening van de aanbesteding bleken vijf aannemers voor het werk te hebben ing­eschreven, nl. W. Looyen te Herwijnen voor f 344,03, G.v.d. Ley te Nieuwaal voor f 385,--, L.J.Metz te Zaltbommel voor f 474,40, J.J.Buller Jr. Te Gorinchem voor f 499,-- en M. Van Ooyen te Gameren voor f500,--.
Het werk werd aan de laagste inschrijver, W. Looyen te Herwijnen gegund. Bestek en voor­waarden waren ondertekend door de aannemer W. Looyen, Burgemeester S.F. Monhemius en wethouder N. Hooykaas.
In 1907 werd door de gemeente nog een tweede dorpspomp geplaatst in het dorp Zuilichem, en wel aan de kruising Hamsteeg, Uilkersteeg, Nieuwstraat, Brede Zijlsteeg. Jammer dat de pompen inmiddels gesloopt zijn.

(Bron: Streekarchief Zaltbommel arch. 8, inv.nr. 1646)

het dagelijks leven

© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.