pompgemeOoit stond op het Gement in Aalst een pomp die voor de watervoorziening van het dorp zorgde. Het Gement is de oude benaming van een stuk land waar, behalve aan de Maasdijk en in de Dorpsstraat, ook geleefd en gewerkt werd. Het Gement is één van de oudste gedeelten van het dorp Aalst waar uitsluitend arbeidershuisjes stonden. De boeren, de neringdoenden en de handwerkslieden woonden hoofdzakelijk aan de dijk. De huidige Wilhelminastraat was vroeger "Het Gement". Aan het eind ervan stond de dorpspomp. De pomp werd in 1895 door de toenmalige gemeente Zuilichem aanbesteed. Het was een eenvoudige boerenpomp. De pomp was vroeger een ontmoetingsplek. Daar kwamen mensen bij elkaar om de laatste nieuwtjes te bespreken en om goed en droevig nieuws met elkaar te delen. "Klasjeneren" zeiden ze vroeger. Ook werd er natuurlijk geroddeld. "Feseken" heette dat. Rond 1950 vestigde een aannemer zich in de buurt van de pomp en liet de pomp afbreken omdat hij in de weg stond.

U pomp aalstDe Rabobank vertrok uit het dorp Aalst en wilde een blijvend aandenken achterlaten. Iedereen kon een idee inleveren. Hannie van Wijk stuurde haar idee in om de pomp in de prinses Wilhelminalaan terug te plaatsen. In het voorjaar van 2008 is toen door aannemersbedrijf Kramer een nieuwe dorpspomp gebouwd. Het is een replica die in dezelfde omgeving als de oude pomp geplaatst is. Vanuit de Stichting de Vier Heerlijkheden is toen bij de Rabobank een financiele tegemoetkoming aanvraag en is vanuit het stimuleringsfonds geld beschikbaar gekomen. Tijdens het hondderjarig bestaan van de Rabobank op 26 juni 2005 werd er voor dit doel ook geld ingezameld. Onder de naam "Buitengewoon Bommelerwaard" werden allerlei activiteiten ontplooid. Zo trad Hannemeu (Hannie van Wijk-Ermstrang) de hele dag op. Ook verschillende leden van de zangvereniging Togido uit Aalst (Jan van Heusden, Hanneke van Heusden van de Laar, Ada Hak van Ooijen) liepen een paar rondjes over het terrein waar de feestelijkheden waren. Zij hielpen mee om tussen het publiek het wasgoed neer te leggen en weer op te halen. Dit alles om de bouw van de pomp mee te financieren. Zo is weer een stukje historie van Aalst in ere hersteld.