4hhafb108Een oude foto van de Dorpsstraat in Aalst. Op de oorspronkelijke ansichtkaart is te zien dat deze in 1912 is verzonden. Rechts zien we het huis waar vroeger politie Wijnstekers woonde, later is J.R. Janssen de eigenaar van dit huis. Links zien we de pastorie van de Gereformeerde kerk. Drie predikanten hebben deze kerk in Aalst gediend. Het waren R. Van Geffen, van 1899 - 1903, in combinatie met de gemeente Veen. G. Davelaar, van 1905 - 1912, in combinatie met Well,  en G.F. Snel, van 1935 - 1947, in combinatie met Hoenzadriel, Rossum en Well. Het is bekend dat dominee Davelaar in ieder geval de pastorie in Aalst heeft bewoond. De kerk is per 11 november 1965 samengevoegd met die van Zuilichem. Het kerkgebouw werd later eigendom van de familie van Horssen en wordt als schuur gebruikt, de pastorie is in 1970 al gesloopt  De laatste eigenaar van de pastorie was het bestuur van de Christelijke school, die links ervan in het jaar 1931 een Christelijke school liet bouwen, een gebouw met twee lokalen. Al gauw werd de school te klein en moest ruimte gehuurd worden in de Gereformeerde kerk. Op 26 augustus 1948 werd een derde klaslokaal en een bestuurskamer in gebruik genomen. In 1959 werd de school weer uitgebreid met een leslokaal. In de oude pastorie woonden verschillende hoofden van de Christelijke school. We noemen hier meester Verhagen, meester Brink, meester De Heer, meester van Roekel, meester Endeveld, meester Van Beuzekom, meester Sinken en meester De Graaf.

Van 1965 tot 1969 woonde hier een docent  van de Ulo, Piet Schakel met zijn vrouw Bep. Hun dochter Astrid werd in 1965 in dit huis geboren. Het was een vochtig en tochtig huis vertelt Piet, inmiddels inwoner van Sleeuwijk. De kelder stond ook geregeld blank, maar de ruimte maakte alles goed, er waren kamers genoeg om er één als biljartkamer in te richten.

In een vergadering van het schoolbestuur in januari 1969 heeft het bestuur zitten wikken en wegen tussen verbouw van de pastorie of nieuwbouw. Men ging te rade bij burgemeester van Eck. Die adviseerde om te gaan praten met de woningbouwvereniging omdat die het plan hadden in Aalst huizen te gaan bouwen. In oktober 1969 ging de woningbouwvereniging akkoord met de prijs. Op de plaats zou een dubbel woonhuis gebouwd worden. De helft van het perceel kreeg de Woningstichting in erfpacht van de school zodat de school altijd het recht hield om hier een personeelslid van school te laten wonen. Later is dit gedeelte alsnog verkocht. In de loop van 1970 is de voormalige pastorie gesloopt en in mei 1972 kon het hoofd van de school dhr. Van het Zelfde zijn nieuwe woning betrekken.

Op de achtergrond zien we een hooiberg. De hooiberg hoorde bij de boerderij van de familie Koolhaas. Gijsbertje Koolhaas, getrouwd met slager Nardus van der Linden woonde in het linker gedeelte. Hij had aan die kant van de boerderij een winkeltje waar vleeswaren verkocht werden. Aike Koolhaas, getrouwd met Lien van der Meijden woonde in het andere gedeelte. Aan die  kant van de boerderij stond het bakhuis waar vroeger brood in werd gebakken, later gebruikte Aike Koolhaas het als rookhok. Met zaagsel en houtkrullen werden dan hammen en worsten van slager Van der Linden gerookt. De gerookte worsten hingen vaak bij de mensen boven op zolder aan een dwarsbalk. Voor het slapen gaan werd nog al eens een stukje afgesneden, zodoende overleefde de worst vaak niet eens de winter. De hooiberg op de foto werd zo rond het jaar 1920 in de brand gestoken. Ook de boerderij ging toen in vlammen op. Het waaide zo hard dat het brandend riet over de Maas op de dijk in Veen lag te smeulen. De dader van de brand werd gepakt. Op dezelfde plaats werd in 1923 een nieuwe boerderij gebouwd.

oudaalst13

Kijken we de andere kant op dan zien we links de oude hervormde kerk.