hcdejong

Het gemaal H.C. de Jongh in Aalst verzorgt de in- en uitlaat van water voor het gebied tussen de Waaldijk, Meidijk, Rijksweg Utrecht - Den Bosch, en de lijn over Bruchem, Kerkwijk en Aalst. Voor het ander gedeelte van de Bommelerwaard zorgt het gemaal "De Baanbreker" bij Wellseind.

Het werd in 1936 in bedrijf gesteld door de dijkgraaf H.C. de Jongh, hij was dijkgraaf van de Bommelerwaard boven de Meidijk van 1924-1937. Het elektrische gemaal verving twee voorafgaande gemalen, een stoomgemaal met Fijnje-pomp uit 1854 en een stoomgemaal met scheprad uit 1882, die beiden iets ten oosten van het huidige gemaal hebben gelegen.

Twee oude gedenkplaten in de achtergevel van het gemaal herinneren ons aan de vorige gemalen. De oudste gedenkplaat is afkomstig van het gemaal uit 1854, de andere gedenkplaat is afkomstig van het schepradgemaal uit 1881. Inmiddels is het gemaal H.C. de Jongh gerenoveerd, de klus begon in april 1997 onder verantwoording van het bestuur van het polderdistrict Groot Maas en Waal en werd opgeleverd 13 mei 1998. De twee oude pompen zijn vervangen door twee nieuwe, volautomatische pompen. De een kan tweehonderd kubieke meter water per minuut verstouwen, de kleinere altijd nog 120 kuub. Ook de nieuwe krooshe­kreiniger, die het vuil en slib voor de waterinlaat weghaalt doet zijn werk nu op commando van de computer. Zowel de pompen als de reiniger worden vanuit de centrale in Druten aangestuurd. De pompinstallatie bemaalt een gebied van 3200 hectare. Er is ook een nieuwe gedenkplaat geplaatst, enkele tientallen meters achter het gemaal. Op het nieuwe kunstwerk staan op glas de namen te lezen van de bestuurders van het polderdistrict Groot Maas en Waal, een gebied tussen het slot Loevestein, de plaats waar Maas en Waal tezamen vloeien, en de Duitse grens, bij het land van Kleef. Het bestuur van een polder is eigenlijk de oudste demo­cratische vorm in ons land. Helaas zijn de glazen platen inmiddels vernield.

De bestuursvorm komt overeen met die van een gemeente, de dijkgraaf is te vergelijken met een burgemeester, de heemraden met de wethouders en de hoofdgeërfden met de leden van de gemeenteraad. Het bestuur van een polderdistrict kent twee hoofdtaken, de waterbeheersing, (sloten e.d.) en de waterkering (dijken). Het bestuur bestaat verder uit leden van drie categorieën: ongebouwd, een synoniem voor agrariërs, gebouwd, een synoniem voor huiseigenaren, de derde categorie zijn de ingezetenen.

Op de plaat lezen we de volgende namen: dijkgraaf A.C.M. van Eekhout, de 6 heemraden: W.A. Arnts (ongebouwd Bommelerwaard), W. de Gaaij, M.H.M. Gremmen, G.J.M. Karnebeek, H.A.J. de Kleijn en J.M.Latijnhouwers. Daaronder worden 18 hoofdgeërfden genoemd: G.B.M. van den Berg, H.J.Th. Coenen, ­E.M.H.B. Daamen van Wanroij, W.G. Derks, C.J.M. Diebels, A.J.J. van der Heiden, G.J.M. van Herwaarden (gebouwd Bommelerwaard), M.L. van Herwijnen (ongebouwd Bommelerwaard), P.A.Huijsman (gebouwd Bommelerwaard), J.C.L. de Kleijn, P.A.M. de Leeuw, J.B.A. Norp, A.J.M. Sengers, J.A. Slegh (ongebouwd Bommeler­waard), T.A.M. van der Veen-Sciarone, H.M.C.M. Vos (ingezetene Bommelerwaard) en P.G.I. Wilbers. Onder al deze namen staat tot slot nog genoemd de secretaris coördinator J.J.M. Knoops.


stoomaal