gergembrDe eerste kerkelijke vergadering van de Gereformeerde Gemeente te Brakel als afdeling van Aalst vond plaats op 21 september 1949 bij ouderling Van Tuijl. Omdat men nu in Brakel als gemeente begon te vergaderen namen Van Tuijl en diaken Duijzer afscheid van de kerkenraad van Aalst. Het duurde echter nog tot december 1951 voordat de raadsvergadering van de gemeente Brakel de bouwaanvraag voor een eigen kerk behandelde.

Op 6 Februari 1952 werd het kerkgebouw aan de Jonker Aertendam in gebruik genomen. De totale bouwkosten bedroegen dertigduizend gulden. De kerk bood plaats aan 140 personen. De kerkenraad werd gevormd door ouderlingen C. van Tuijl en G. Schalk en diaken P.H. Duijzer. In combinatie met Aalst werd een beroep uitgebracht op student W. Hage die dit beroep aannam. In 1954 vertrok ds. Hage naar Nunspeet. Duijzer stond toen alleen als ambtsdrager voor de gemeente van Brakel. Joh. Ermstrang werd in datzelfde jaar tot diaken benoemd, en de heer P.H. Duijzer nam zijn benoeming tot ouderling aan. gergembr2Vanaf 1976 werd samen met de gemeente Poederoijen en Aalst een kerkblad uitgegeven onder de naam "Kerkklanken"

Op 29 juni 1983 werd het nieuwe kerkgebouw aan de Flegelstraat in gebruik genomen De kerk kreeg de naam "Vluchtheuvelkerk". De oude kerk aan de Jonker Aertendam werd toen verbouwd tot woonhuis. 

Uit "Herdenk die wonderdaan" - Arie Vervoorn 

Predikanten

  Naam: Gekomen van: Vertrokken naar:

1952 - 1954

2016 - 2022

ds. Willem Hage

ds. Mohammed Tarek Al-Chalabi

kandidaat

kandidaat

Nunspeet

Hilversum

Vorige - Volgende