Zaterdagmorgen 14 april 2018 onthulde mevrouw Van de Beek het naambord van de straat, genoemd naar haar inmiddels overleden echtgenoot dokter Ab van de Beek (1925-2003).

De Brakelse huisarts nam in 1959 de praktijk van dokter van Steenis over en verzette zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw tegen de wijze waarop de overheid (rijksoverheid, gemeentebestuur en polderdistrict) de dijkverzwaring meende te moeten realiseren. Via de politiek liet hij zijn visie horen. Zijn partij Gemeenschapsbelangen zorgde o.a. voor democratisering van de plaatselijke gemeenteraad.

avdbstoep07

De Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden heeft enige tijd geleden aan de Dorpsraad van Brakel gevraagd om de straatnaamgeving via de Gemeente Zaltbommel in werking te stellen. Op 14 april werd dankzij de inzet van de Dorpsraad het resultaat daarvan zichtbaar.

Het grootste gedeelte van de familie Van de Beek was aanwezig bij het onthullen van het naambord "dr. A. van de Beekstoep" aan de Waaldijk boven aan de stoep, die de verbinding vormt met de Molensteeg. Vooraf was er een gezellig samenkomen in het Koetsiershuis van de Vier Heerlijkheden naast huis Brakel. Daar werd de familie bijgepraat over de activiteiten van de werkgroep en de impact die de huisarts had met het nalaten van het vele fotomateriaal voor de Brakelse gemeenschap. De vele dia's die hij nam van allerlei gebeurtenissen in de voormalige gemeente Brakel laten een tijdsbeeld zien dat zonder zijn inzet nooit meer toonbaar geweest zou zijn.


Het omvangrijke krantenarchief van dokter Van de Beek over de dijkverzwaring is inmiddels overgebracht naar het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel, waar het ook te raadplegen is voor studie over de toenmalige dijkverzwaring welke ook landelijk  heel wat reuring teweeg heeft gebracht wat betreft de manier waarop dit toentertijd plaatsvond.