brandweeroud

De oudste vermelding over de brandweer van Brakel vinden we in het boekje van Rein Dijkhof Brakel in oude ansichten deel 1. Daarin staat een zeldzame opname van een brandspuit waarmee men de brand van 1906 en 1911 heeft geprobeerd te bestrijden met behulp van de omliggende dorpen Aalst, Zuilichem en Poederoijen. De brandmeester was toen Cornelis Vervoorn. Zelfs in 1936 werd nog zo'n pomp gebruikt. Vanuit de Kil werd het water gehaald.

Tijdens de oorlogsjaren

Gedurende de oorlogsjaren had ook de brandweer te maken met de regel- geving van de bezetter.

Op 1 april 1940  kwam er een schrijven van de Directeur generaal van politie binnen dat er geen aanstelling, bevordering of ontslag van brandweerpersoneel in vaste of tijdelijke dienst mag geschieden zonder nadere goedkeuring van de Hoofdsinspecteur van het Brandweerwezen.

Op 17 april kwam er een schrijven binnen bij de burgemeester van Brakel  van de directeur – generaal van Politie dat het de wens was van de “Hoheren SS-und Politzei fuhrer beim Reichscommissar” dat de commandant van de brandweer zich moest melden bij de Duitse politie-instantie en bij de Ortscommandanten.

In mei 1943 kwam er een verzoek van de Directeur-generaal van politie, hoofdinspecteur van het brandweerwezen  P.L. van Boven, om een opgave te doen toekomen van het personeel van de brandweer die op 10 mei 1940 in militaire dienst waren”.

In een daaropvolgende brief werden de namen doorgegeven van Gijsbert van der Linden (geb. 14-02-1914), dienstplichtig bij de wielrijders) straalpijpvoerder.
Jan Willem van den Heuvel, (geb. 19-07-1916, dienstplichtig bij het regiment jagers) slangenverzorger en Cornelis Vervoorn (geb. 20 -08- 1916, dienstplichtig bij het regiment jagers ) reserve bij de brandweer.

klaasvandalen

Er kwam ook een positief schrijven binnen op 28 mei 1943 dat de tewerkstelling in Duitsland van het personeel van de brandweer in de leeftijd van 18-35 jaar in overleg met Regeierungsrat Ammelung, voorlopig was uitgesteld. Voorwaarde was wel dat er een opgave van mannen moest worden gedaan. De volgende personen werden opgegeven:
Jan. G. van der Leij, 9-12-07, metselaar, straalpijp- voerder.
Gijsbert van der Linden, 8-2-14, kantoorbediende, straalpijpvoerder.
Marinus van den Handel, 25-4-17, schilder, slangenverzorger.
Dirk C. van de Water, 6-7-14, smid, slangenverzorger.
Jan W. van den Heuvel, 9-7-16,  landbouwer, slangenverzorger.
Aart Klop, 3-1-10, landbouwer, slangenverzorger.
Machiel Schreuders, 6-4-11, landbouwer, slangenverzorger.
Cornelis Vervoorn,20-8-16, landbouwer, slangenverorger.
Jielis Schreuders, 18-4-21, landbouwer, slangenverzorger.
Hendrik van Dalen, 18-4-20, landbouwer, slangenverzorger.
Arie Adrianus van Dalen, 15-6-23, studerend, slangenverzorger.
Nicolaas van Dalen, 28-3-18, rivierventer, slangenverzorger.
 Willem van Zanten, rijwielhandelaar, monteur.

In juni 1943 werden nog enkele nieuwe brandweerleden toegevoegd aan de lijst.
Gijsbert Lemmen, 8-12-19, bakker, straalpijpvoerder.
Klaas van Dalen 28-11-10, rivierventer, monteur.
Johan van Dalen, 21-11-20, schoenmaker, slangenverzorger,

Om aan de tewerkstelling in Duitsland te kunnen ontsnappen moest men vervolgens beschikken over een zogenaamde ‘bescheinigung. De ‘bescheinigungen’ moesten voor 31 juli 13.00 uur afgehaald worden in de 1e van de Boschstraat nummer 2 in Den Haag, na 31 juli werden geen ‘bescheinigungen’ meer uitgegeven.

Een ander positief bericht kwam in juli 1943 van het Centraal Distributiekantoor in Den Haag (directeur S. de Hoo) dat de vrijwillige brandweerleden bij langdurige deelname aan blussingswerk extra rantsoen kon krijgen. Als ze tussen 20.00 uur en 6.00 uur gedurende tenminste 6 uur daadwerkelijk aan blussingswerk, reddingswerk of opruimingswerk hadden deelgenomen, kwam men per persoon in aanmerking voor extra rantsoen: 100 gram brood, 20 gram boter en 30 gram vlees.

 De personeelsvereniging

 personeel1955De personeelsvereniging van de brandweereenheid Brakel is 1 november 1973 opgericht met als doel het bevorderen en onderhouden van een band van saamhorigheid tussen de manschappen door het houden van vergaderingen, beleggen van ontspanningsavonden, het maken van excursies, het houden van wedstrijden voor de brandweereenheid Brakel

Ook was  er aandacht voor bijzondere gebeurtenissen in het leven van de leden. Er werden statuten opgesteld en een huishoudelijk regelement. Er werden feestavonden georgeniseerd met o.a. een  quiz waarbij J. van de Groep als quizmaster fungeerde. Er werden films vertoond en bingo gehouden. Als laatste punt op het programma stond dan dat er een afzakkertje werd geregeld. Tijdens de algemene ledenvergadering werden uitstapjes besproken zoals een bowlingavond, maar ook de brandweerwedstrijden en de E.H.B.O. cursussen kwamen aan de orde.

Meer informatie staat op de website  van brandweer Brakel.