B1203De vroegst bekende school stond op het Marktplein ongeveer voor het huidige gemeentehuis. In 1838 werd de eerste steen gelegd voor een tweeklassig schoolgebouw (nu Marktplein 8). Op de hoeken achter de regenpijpen zijn nog duidelijk de sporen zichtbaar waar eertijds de kinderen dagelijks hun griffels slepen. 

 De eerste steen van de openbare lagere school op de dijk is gelegd door Steven van Dalen op 8 november 1879. Hij was toen zes jaar en de latere burgemeester van 1900 – 1935. Rond 1900 was meester Westrate het hoofd van de school. We hebben nog meer namen uit het begin van de vorige eeuw: meester Westrenen, juffrouw Duel, juffrouw Smits, meester Bouman, meester Maas, juffrouw Jansen, juffrouw Van der Lee, juffrouw Van der Sande, juffrouw Itterson, juffrouw Bliek, meester den Hartog, meester Van der Veer, juffrouw Visch, juffrouw Van der Bent, juffrouw Van Thuyl, juffrouw Knoop, meester Brakman, juffrouw Duel, meester en juffrouw Warnsinck en meester Meineken, juffrouw Kraak, meester Harpen, juffrouw van Garderen, meester Gouda en juffrouw De Ruiter. De school werd in 1911 en in 1930 met twee lokalen uitgebreid. Rond 1935 werd een deel van de school gesloopt om plaats te maken voor het nieuw te bouwen burgemeestershuis (1936). Tijdens de pauzes maakten de kinderen gebruik van de ruimte tussen de bomen van de Paardenmarkt In 1977 is de school gesloopt voor de dijkverzwaring.

In 1965 ontstond de Christelijke school Willem van Oranje. In de Vrijheidslaan werd een schoolgebouw geplaatst, die later werd voorzien van een verdieping. in 2015 vierden ze hun vijftig jarig bestaan

Het openbaar onderwijs bouwde een school aan de Burgemeester Posweg. De school kreeg de naam : D.W. van Dam-van Brakelschool. In 1993 fuseerde de Burgemeester van Eckschool uit Zuilichem met de D.W. van Dam van Brakelschool, daarmee hield de school in Zuilichem op te bestaan. Vanaf dat moment werden de kinderen vanuit Zuilichem vervoerd naar Brakel.

info: Brakel in oude ansichten deel 1 en 2  en Kent u ze nog... de Brakelsen - R.Dijkhof

Schoolmeesters van Brakel

1591                      meester Ghijsbrecht

-1638                    Jan van Hemert

1638-1649          Nicolaes Nicolaessen

1654-1656          Adriaen van Hemert

-1690                    Huibert Jansz van Suijdam / Zuijdam

1691                      Otto van Wijk

1692                      Anthonij Storm

1704-1714           Johan (Jan) Storm

1714-1715           Cornelis van der Zijde

1720-1721           Jan Balling(h)

1723 –ca1730    Jan van Hemert

1724-1729          Gijsbert van Hemert

1730                     Jan verweij

1739-1775          Arien Dupper

1776                      Leendert Dupper

1780-1786          Huijbert van Osselen

1787-1816?        Gerrit van Leeuwen

1817-                      David de Winter

Bron: repertorium Zuidhollandse schoolmeesters L.M. van der Hoeven. Archief familie Van Dam, nr.0379 Arnhem.  

Enkele fotoseries over het onderwijs in het dorp Brakel, met dank aan Jaap van Strien en Hans van Kempen voor het beschikbaar stellen van foto's van de Van Dam Van Brakelschool voor het archief van de Vier Heerlijkheden.