coosdepostZover bekend was er in de Gortstraat nummer 1 eind negentiende eeuw een postkantoor, waar Stephanus Franciscus Monhemius (geboren in 1852) kantoorhouder was. Daarna was Adrianus van Dalen kantoorhouder van het hulppostkantoor in Brakel, gevestigd in zijn woonhuis aan de Waaldijk 95.

Jacobus van Wijk, ook Coos de Post(1853-1937) genaamd zien we hieronder geheel rechts op de foto. Hij kwam in 1878 bij de post. In 1920 ging hij met pensioen. lopend ging hij de post in Zaltbbommel halen en bracht dan tegelijk ook de post voor de andere dorpen mee, inclusief de medicijnen van de dokter uit Gameren. Soms had hij stenen bij zich van Metz uit Zaltbommel voor de aannemers in Brakel: Bijsterveld en Struijk.

Op 1 september 1905 werd in verband met de ziekte van Jacobus van Wijk tijdelijk Dirk van Wijgerden aangesteld. Dirk de Post (geboren op 5 december 1876) werd in 1906 overgeplaatst naar Zaltbommel waar hij tot zijn pensioen is gebleven.

waaldijk95Tot 1919 was het postkantoor gevestigd bij kantoorhouder Janus van Dalen aan de Waaldijk nr. 95. Het was gebruikelijk dat een kantoorhouder thuis zijn kantoor inrichtte. Verhuisde de kantoorhouder, dan verhuisde het postkantoor mee. Per 1 december 1918 kwam Machiel van Dalen in vaste dienst voor een jaarwedde van 530 gulden met aftrek van 30 gulden voor dienstkleding. Giel de Post, zoals hij genoemd werd, trouwde in 1917 met Wilhelmina Loef. Giel was toen nog in militaire dienst en voorlopig trokken ze in bij Herman Paerl, die voor tijdelijke bewoning de opkamer in het café verhuurde.

Op 1 februari 1923 werd Govert Willem van den Bosch ( geb. in 1897 te Rossum) aangestelld als postbode in Brakel. Hij woonde op Burgemeester Posweg 22 en overleed op 6 mei 1948, voor de Brakelsen was hij "Posje".

Giel van Dalen bouwde een huis - zie foto hieronder - nu Burgemeester Posweg 32 en trok daar met zijn kantoor in. Links van de voordeur was het kantoor. Daar hingen ook de bordjes post, telegraaf en telefoon. Rechts van de deur was het woongedeelte en erboven nog een verlaagde zolder, door het houten luik sleepte vader Kees daar het fruit naar binnen voor opslag.

4hhafb138In het kantoor van Giel was genoeg te doen. Alle telefoonverbindingen liepen toen via dit adres. Ook de post werd van hieruit bezorgd. Als de adressering van een brief niet duidelijk was, en dat was niet ongebruikelijk in een dorp met zoveel dezelfde namen, werd de brief voorzichtig opengemaakt, uit de inhoud van de brief kon men dan wel opmaken voor wie het bericht bestemd was. De brief werd dan alsnog op het juiste adres bezorgd.

In 1940 verhuisden Giel en Mina naar Waaldijk nr. 69, (derde huis van links op de foto) het postkantoor was daar vanaf de achterzijde vanuit de Nieuwstraat te bereiken. Bij Bakker Strijk had Giel voor eigen gebruik een paar varkens gestald die vetgemest moesten worden. De beesten voeren deed hij zelf, en omdat hij altijd in het nette pak liep, zag men Giel menigmaal met bolhoed en emmer met varkensvoer heen en weer lopen.

hcentrumHet voormalige postkantoor aan de Burgemeester Posweg nummer 16 was oorspronkelijk het woonhuis van de hoofdonderwijzer van de openbare school aan de Waaldijk. Meester Van Westrate woonde hier, meester Hertog, meester Muilwijk en als laatste meester De Kuiper. Voor hem werd een nieuw huis aan de Burgemeester Posweg (46 c) gebouwd, vlak voor de nieuwe openbare school. Tot 1957 was Rein Dijkhof hulpbesteller bij Giel van Dalen (Giel de Post). in het jaar van het huwelijk met Lena Pelle werd Rein in 1957 postkantoorhouder in de Nieuwstraat. In 1958 trok hij met zijn postkantoor in het gedeelte van het oude schoolmeestershuis aan de Burgemeester Posweg nummer 16. Er werd een trap gebouwd en een nieuwe ingang gemaakt. In 1959 verhuisde hij zelf naar de andere helft van de woning. Tot 1981 was dit het postkantoor van Brakel, toen werd een nieuw kantoor gebouwd aan de Jonker Aertendam.

 

Bron:
Kent u ze nog.... de Brakelsen - R. Dijkhof - 1983
"Effe Terp Rond" - Over een winkelier en een postbode - Diny Versteeg - 2000
Interview Lena Dijkhof - 2006