bd23012024

Februari 2024.

In Poederoijen is een start gemaakt met een opgraving op de nieuwe bouwlocatie genaamd “De Hof van Poederoijen”, gelegen aan de Dorpsweg naast en achter de gebroeders Bok ten westen van de Willem van Oranjestraat. Volgens het verdrag van Malta moet er een archeologisch onderzoek plaats vinden voor de aanvang van bouwwerkzaamheden of andere bodemverstorende activiteiten. In opdracht van projectontwikkelaar Thijs van Giessen en compagnon wordt dit onderzoek uitgevoerd door Archol, een commercieel archeologisch bureau uit Leiden. Aan de westzijde langs het verbindingspad die loopt van het tuinbouwbedrijf van Kees de Boef en het tuinbouwbedrijf van zijn broer Erik de Boef, zijn op genoemd perceel sporen van bewoning aangetroffen : Paalafdrukken en Pingsdorfer aardewerk uit de 14e eeuw.

Aan de westkant achter de Willem van Oranjestraat, in het denkbeeldige verlengde van de Adriaan van Zeestraat, zijn menselijke geraamten en tufsteen aangetroffen op minder dan 1 meter diepte. Dit perceelsgedeelte wordt sinds mensenheugenis “Het Klooster” genoemd.

De Historische kring Bommelerwaard heeft een artikel gepubliceerd waarin ook verwezen wordt naar een eerdere publicatie uit 1991 door J.M. de Winter waarin sprake is van een oude schenkingsakte uit 814. De inhoud van de akte is als volgt:

In 814 schenkt Balderic een landbouwgoed met de naam Podarwic aan de abdij van Lorsch bij Worms. Het betreft een schenking van een hoeve aan het klooster Sint Nazarius. Het klooster stond onder de bescherming van Karel de Grote. Het beheerscentrum voor deze omgeving was gelegen te Gendt bij Nijmegen.

Hans ten Hagen

Op de kaart hieronder staat in de rode cirkel aangegeven waar de opgravingen plaats vinden. Op het perceel genaamd Het Klooster" staat op de kaart van 1874 een kerk getekend. Die zou dan gestaan moeten hebben op het terrein van Maasdijk 54, tegenover Maasdijk 33.

poederoijen1874

poederoijen2024

poederoijen2024perc

poederoijen2024kerk

poederoijenmet2024kerk