Z1004Vanwege de herindeling werd in 1955 in Zuilichem een monument geplaatst. We citeren een artikel uit De Bommelerwaard van 8 juli 1955.

Zuilichem. Woensdag werd de alhier gebouwde fontein in gebruik genomen. Het begon met een concert van de plaatselijke muziek- vereniging. De schoolkinderen der beide lagere scholen waren onder leiding van het personeel reeds aanwezig. Nadat de muziek- en zangvereniging elk van hun kunnen hadden doen blijken, trad de burgemeester naar voren en sprak als volgt: het is op het ogenblik een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van Zuilichem. Immers nog slechts enkele uren en Zuilichem als gemeente bestaat niet meer. Wij groten, die dit al jaren van dag tot dag in Zuilichem zagen aankomen, weten en begrijpen hoe dit alles gekomen is. Maar wat weet de jeugd hiervan als ze groot geworden is. Zij zullen vragen hoe komt het dat wij geboren zijn in Zuilichem en dat we nog steeds wonende op dezelfde grond, nu in Brakel wonen. De vraag heeft me bezig gehouden en meende het gemeentebestuur dat we een aandenken moesten oprichten, dat overgang naar naam levendig houdt. We staan hier voor een fontein, een gedenkplaat vermeldt de datum van overgang naar Brakel. Op deze plaat zult u een zuil zien, het oorspronkelijke wapen van Zuilichem. Het was mijn wens, dat de gehele schooljeugd bij de onthulling van deze fontein aanwezig zou zijn, opdat ze later kunnen vertellen van het moment dat ze thans hier beleven. Thans verzoek ik de aangewezen meisjes het kleed te verwijderen. De beide meisjes trokken de gemeentevlag van de gedenksteen en gelijktijdig werd de fontein in werking gesteld, waarop de burgemeester de fontein in gebruik genomen verklaarde. Hierop werd door de zangvereniging nog een zangnummer ten gehore gebracht waarna de muziekvereniging het Wilhelmus speelde dat uit volle borst werd meegezongen.

Z1710Helaas heeft  door vandalisme de fontein er niet lang gestaan en is op initiatief van de Vier Heerlijkheden een nieuw plan gemaakt. Tegen de achterzijde van het oorspronkelijke monument uit 1955 met de zuil is een oude gedenksteen uit 1880 bevestigd, afkomstig uit het oude gemeentehuis van Zuilichem. Op zaterdagmorgen 12 maart 2005  werkten vrijwilligers aan dit stukje grond om het met planten te verfraaien. Burgemeester Van den Bosch onthulde toen dit opgeknapte gedenkteken.