pomkerzuOp 18 september 1895 werd door B. en W. van de gemeente Zuilichem in het gemeentehuis van Zuilichem bij inschrijving aanbesteed het maken van een gemeentepomp, t.w. het slaan van een nortonpijp, met put, pomp enz. In bestek en voorwaarden staan o.m. beschreven om een ijzeren pijp met stalen puntstuk tot zodanige diepte in te drijven dat zuiver drinkwater in voldoende hoeveelheid wordt verkregen. Tevens moet een loden zuigbuis aangebracht worden t.b.v. de brandspuit. Voor de inwoners van Zuilichem was het plaatsen van deze eerste gemeentepomp een flinke vooruitgang wat de drinkwatervoorziening betrof. Voorheen was men altijd aangewezen geweest op sloten, of zelfs de rivier, om het drinkwater te betrekken, enkele meer gegoede inwoners van het dorp niet meegerekend, welke meestal zelf wel een geslagen pomp konden bekostigen. Men had besloten om de pomp te plaatsen in de straat voor de Gereformeerde kerk. Bij opening van de aanbesteding bleken vijf aannemers voor het werk te hebben ing­eschreven, nl. W. Looyen te Herwijnen voor ƒ344,03, G. v.d. Ley te Nieuwaal voor ƒ385,--, L.J. Metz te Zaltbommel voor ƒ474,40, J.J. Buller Jr. te Gorinchem voor ƒ499,-- en M. Van Ooyen te Gameren voor ƒ500,--.
Het werk werd aan de laagste inschrijver, W. Looyen te Herwijnen gegund. Bestek en voor­waarden waren ondertekend door de aannemer W. Looyen, burgemeester S.F. Monhemius en wethouder N. Hooykaas.
In 1907 werd door de gemeente nog een tweede dorpspomp geplaatst in het dorp Zuilichem en wel aan de kruising Hamsteeg, Uilkersteeg, Nieuwstraat, Brede Zijlsteeg. Jammer dat de pompen inmiddels gesloopt zijn.
(Bron: Streekarchief Zaltbommel arch. 8, inv.nr. 1646)