koetsmetjpas

In het Koetsiershuis naast Huis Brakel kan men elke laatste vrijdagavond van de maand terecht. De Stichting beheerteen indrukwekkende fotoverzameling. De fotoverzameling breidt zich wekelijks nog uit. Ook heeft de Stichting een bibliotheek. Alles wat in boekvorm uitgegeven wordt en betrekking heeft op de Bommelerwaard wordt door de Stichting verzameld. De fotoverzameling en de bibliotheek bevinden zich op de begane grond. De voorkamer is ingericht als "stijlkamer" met zoveel mogelijk spulletjes van halverwege de vorige eeuw. Op de eerste verdieping is een textielkamer ingericht waar men de verzameling oude kleding kan bewonderen. Op deze verdieping is ook de verzameling oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen ondergebracht en is de werkkamer voor de werkgroepleden. Hier worden ook de archiefstukken bewaard. Waardevolle stukken die de Stichting in bezit krijgt, worden na onderzoek overgedragen aan het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.

Ook op de jaarlijke Open Monumentendag, de tweede zaterdag in september is de Stichting actief.

Op de jaarlijkse ponymarkt in Brakel staat de Stichting met een kraam. 

Geregeld wordt een beroep gedaan op de Stichting om  hun fotoverzameling in te mogen zien. Enkele werkgroepleden gaan dan met de verzameling naar bijvoorbeeld een bejaardenvereniging of vrouwenvereniging waar dan de fotomappen ingezien kunnen worden.

Elke maandagmiddag zijn verschillende werkgroepleden in het Koetsiershuis aanwezig. Enkele keren per jaar vergadert de volledige werkgroep dan om zaken te evalueren en plannen te maken

De tentoonstellingen die de Stichting organieert trekt altijd veel belangstelling. In de vier dorpen Brakel Aalst Poederoijen en Zuilichem zijn al diverse tentoonstellingen gehouden. Ter gelegenheid van een tentoonstelling wordt dan een boekje uitgegeven met historische informatie over het dorp.

Onderhet menu leest u meer over de afzonderlijke activiteiten van De Vier Heerlijkheden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIERONDER ENKELE VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Op maandag 12 oktober 2020 bezocht een klas van de Willem van Oranjeschool in Brakel het bos n.a.v. de kinderboekenweek met als thema 'toen'. De klas ging onder leiding van enkele hulpmoeders in vier groepen het bos in en moesten op diverse stopplekken vragen beantwoorden. Onderweg moesten ze letters zoeken die verborgen waren in flessen. De letters vormden samen de naam Stasekijn, de zoon van ridders Eustachius die in 1321 als tienjarige jongen de brand meemaakte in het kasteel. Achter Huis Brakel vertelde een werkgroeplid van de Vier Heerlijkheden de kinderen over het ontstaan van Brakel, het Huis Brakel en vertelde nog over de Koetsier Toon van den Heuvel die ooit in het koetsiershuis woonde. Na afloop liep de klas nog langs de kerk in het dorp waar aan de hand van enkele oude foto's veranderingen te zien waren aan de kerk en het huis op het marktplein. Deze excursie was voor Ap de With, aanleiding om een jeugdboekje te gaan schrijven over Stasekijn van Brackel, de zoon van Eustachius van Brackel Het verhaal begint als in 1321 het kasteel getroffen wordt door een blikseminslag. Heel veel historsiche feiten komen in het boek aan de orde.

 schoolklas

 

  

 

 Medio november 2021 bracht dominee Lodewijk van Wingerden een bezoek aan het kerkhof bij de hervormde kerk. Hij bedankte enkele leden van de dorpsraad voor het schoonmaken van het graf van zijn grootvader Lodewijk Verheul, oud godsdienstonderwijzer van Brakel. Bij het graf las dominee van Wingerden voor uit een verhaal van zijn grootvader Lodwijk Verheul. Adri Timmerman maakte er een filmverslag. van.

 Op zaterdag 23 juli 2022 bracht een zoon en twee kleindochters van oud burgemeester Pos van de voormalige gemeente Brakel een bezoek aan Brakel. Allereerst bezochten ze de plek waar het burgemeestershuis stond, bovenaan de Terpstoep. Daar staat inmiddels een van de tien herinneringsborden over de dijkverzwaring. Daarna bekeek men het onlangs geplaatste bord naar aanleiding van de crash op 17 april 1945 van Marinus Aart Rackwitz. Vervolgens legde men bloemen bij het graf van Janna Johanna Pos- van der Vlist, de eerste vrouw van burgemeester Pos en bloemen bij het graf van Constanse van de Poll en haar echtgenoot Anthony Willem Jacobus Muijsken. Constans Pos vertelde dat het goede kennissen waren van zijn ouders, in oorlogsjaren waren ze geevacueerd bij de familie Van Dam in het huis en kwamen veel bij de burgemeestersfamilie. Dhr Muijsken was directeur van de PTT en zijn echtgenote Constanse van de Poll hofdame. Even werd het door Constans Pos meegenomen schilderij van Constanse van de Poll op haar graf geplaatst zodat de voor de meeste Brakelaren onbekende vrouw een 'gezicht' kreeg. Het schilderij is geschilderd door burgemeester Pos. Constans Pos is vernoemd naar Constanse van de Poll. De beide graven werden lange tijd bijgehouden door Anton van der Zalm. Daarna bracht het gezelschap een bezoek aan het Koetsiershuis.

Binnenkort wordt er door Adri Timmerman een reportage van gemaakt en is de film op de website te bekijken.

Onderhet menu leest u meer over de afzonderlijke activiteiten van De Vier Heerlijkheden.