---

---
A+ A A-

Tentoonstellingen

Brakel 1887

Het eerste teken van het bestaan van de Vier Heerlijkheden bestond uit het organiseren van een tentoonstelling in maart 1987 over gebruiksvoorwerpen onder de naam: "Brakel 1887". Toen al was er veel aandacht voor fotomateriaal. er was een puzzel voor de schooljeugd gemaakt en er werd een boekje uitgegeven met onder andere vraaggesprekken en wetenswaardigheden met enkele illustraties over het leven in de dorpen Aalst, Brakel, Poederoijen en Zuilichem.

Tot in de bodem uitgezocht

De interesse van de werkgroep, richtte zich vervolgens op de archeologie. Gesterkt en gesteund door de leden van de werkgroep Loevestein werd van 23 tot en met 29 maart 1990 een tentoonstelling gehouden onder de naam: "Tot in de bodem uitgezocht" De tentoonsstlling werd onder auspicien van de Beheerscommissie Huis Brakel gehouden. er werd toen  een boekje uitgegeven met o.a. diverse artikelen over bodemvondsten.

De Vier Heerlijkheden stellen zich voor

De eerstvolgende tentoonstelling was een jaar later, wederom in Huis Brakel onder de naam: "De Vier Heerlijkheden stellen zich voor".

Bij ons in Aolst kan alles wèr!

Twee jaar later in 1993 hield men in Aalst een tentoonstelling onder de naam: "Bij ons in Aolst kan alles wèr!" met als formule: oude gebruiksvoorwerpen, familiefoto's en dorpsansichten. Foto's worden op zwart-wit negatief gezet, afgedrukt, op een A-4 geplakt en voorzien van tekst. De originele foto gaat weer terug naar de eigenaar. Veel gebruiksvoorwerpen worden tijdens de tentoonstelling in bruikleen gegeven of men staat de voorwerpen af aan de stichting.

Kèl, kèl, waene tijd was tè.

In 1995 paste men dezelfde formule toe in Zuilichem. De Stichting gaf een boekje uit met diverse artikelen over het verleden. De naam van de tentoonstelling en het boekje was: "Kèl, kèl, waene tijd was tè..." Ook dit was een succes.

Woest volk van Poederetta

In Poederoijen, twee jaar later heette de tentoonstelling: "Woest volk van Poederetta". ook hier werd een boekje met dezelfde titel uitgegeven met diverse artikelen over het leven in het dorpje aan de Maas. De tentoonstelling werd gehouden op 4 en 5 april 1997.

Effe terp rond

In april 2000 organiseerde de werkgroep in het huis Brakel een succesvolle tentoonstelling onder de naam "Effe terp rond" . Ook toen verscheen een boekje onder dezelfde naam.

In Aolst kan alles wèr

Op zaterdag 27 november 2004 werd in het Gement in Aalst het eerste exemplaar van het boekje "In Aolst kan alles wèr" uitgereikt aan de Zaltbommelse wethouder de heer Van Engelen. Rondom de uitgave van dit boekje was een tentoonstelling georganiseerd rondom het thema "huwelijk".

* Er werd door Martha van Veenendaal een film gemaakt: "In Aolst kan alles wèr". Tentoonstelling in Aalst in 2004. 00:28:19

Zuilichemmers, wonen en werken in verleden tijd

Tijdens de tentoonstelling op 17 november 2007 in het dorpshuis Den Ham in Zuilichem werd door de vice voorzitter de heer Jaap Verweij het eerste exemplaar van het boekje "Zuilichemmers, wonen en werken in verleden tijd" uitgereikt aan de wethouder Wilfried Romp. Jan van Brakel schreef dit boekje. De tentoonstelling werd van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds druk bezocht.

Groeten uit Poederoijen

Op vrijdag 19 november en zaterdag 20 november 2010 was er wederom een succesvolle tentoonstelling georganiseerd door de werkgroep. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling was een boekje uitgegeven: groeten uit Poederoijen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan dhr. Jurriaanse, een nazaat van de heer van Poederoijen.

De openingsspeech is te beluisteren: "in het fimpje groeten uit Poederoijen"".

De Heerlijkheid Brakel, over Heren en gewone Brakelse mensen

De historische werkgroep Stichting de Vier Heerlijkheden organiseerde deze tentoonstelling op vrijdag 14 en zaterdag 15 november. Het ging over de gewone Brakelse mensen, met name het leven in Brakel een halve eeuw geleden. Met foto's en voorwerpen uit die jaren werd er een beeld geschetst van die tijd. Velen herinnerden zich de Brabantia-trommels en het bruine servies en oranjegekleurde gebruiksvoorwerpen.Diverse langspeelplaten singeltjes en geluidsapparatuur was te bewonderen. Ook werd er muziek uit die jaren gedraaid. De jeugd vermaakte zich op zaterdagavond in het uitgaanscentrum de Paerel aan de Terpstoep. Op de tentoonstelling stonden zelfs enkele bromfietsen die in die tijd door de jongelui bereden werden. Er was een fotogalerij met ruim 250 personen uit die tijd. Ook de foto's van de verdwenen dijkhuizen uit het boekje van Lena Dijkhof en een film uit 1966 werd permanent vertoond. Speciaal voor deze tentoonstelling waren foto's uitvergroot van de verbouwing van Huis Brakel. De foto's gaven een aardig beeld van de restauratie. Uiteraard waren alle fotoboeken en de krantenknipsels van Brakel uit de verzameling in te zien. Deze verzameling bevatte familiefoto's, foto's van optochten, OBK, werken op het land, de rivier en de dijkverzwaring in de jaren zeventig. Bakkerij Verba had speciaal voor de tentoonstelling een klein soort krakeling gebakken van een uitzonderlijke kwaliteit en smaak

filmfragment

Aalst, winkeltjes, werk en welvaart

Op vrijdagmiddag 15 november 2019 werd de tentoonstelling in Aalst geopend. De vice-voorzitter dhr. Jaap Verweij sprak een woord van welkom en lichtte de werkzaamheden van de Vier Heerlijkheden toe. voorzitter dhr. Ronald Looijen overhandigde het eerste exemplaar van het niuew verschenen boekje""Aalst, winkeltjes, werk en welvaart"" aan de wethouder van o.a. cultuur en recreatie  van de gemeente Zaltbommel, de heer W. Posthouwer. De wethouder sprak daarna nog enkele woorden over het belang van de kennis van de streekhistorie.  De openingstijden waren op vrijdag tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur. Op de tentoonstelling stonden de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw centraal. Er waren weer vele foto's te bewonderen, evenals de film uit 1964. De Film, oorspronkelijk opgenomen door Adolfs uit Enschede is door het RAR in Tiel gedigitaliseerd en door Cor Pijl ingesproken. Ook verscheen er een boekje met dezelfde titel als de tentoonstelling. In deze uitgave wordt een stukje geschiedenis van het dorp Aalst verteld over de tweede helft van de vorige eeuw. Gedurende de tentoonstelling hebben ruim 350 gasten 't Gement bezocht. Verschillende oud-inwoners kwamen naar het dorp om familie, vrienden en vroegere buren weer even te zien en te spreken. Al met al een succesvolle en gezellige tentoonstelling. De laatste foto's uit de serie zijn gemaakt door mevrouw Van Zanten uit Aalst

filmfragment  

De Vier Heerlijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op donderdagmiddag 5, 6 en 7 mei 2022 was er in het Koetsiershuis een tentoonstelling, gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Diverse krantenknipsels, foto's en o.a. enkele proclamaties waren te zien. In diverse vitrines waren voorwerpen uit die periode te bekijken. Bij de ingang was een kostuum van een Indieganger tentoongesteld. Op maandag 9 mei werd alles weer afgebroken.

Tentoonstelling WO2

Reportage van de tentoonstelling in 2019

tentoonstelling Aalst in 2004

tentoonstelling Zuilichem

tentoonstelling poederoijen

Tentoonstelling "Brakel 1887"

foto-impressie van de tentoonstelling De Heerlijkheid Brakel

Tentoonstelling in Aalst in 1993

© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.