adam-evaDe boerderij Adam en Eva aan de Dorpsweg werd eind zeventiende eeuw, getuige het materiaalgebruik, gebouwd door een vermogende boer. In de vorige eeuw woonde hier de plaatselijke schout. In Aalst werd de naam Schoutenshuis daarom ook vaak gebruikt. Toen in 1873 het kasteel in Aalst gesloopt werd liet de Schout twee zandstenen beeldjes, voorstellende Adam en Eva, uit het kasteel in de zijgevel van zijn huis metselen. Daaraan dankte het pand zijn meest bekende benaming. De laatste bewoners van Adam en Eva de familie Maas verlieten het huis in 1967 en verkochten het later aan de heren F.O. Huijsmans en A.H.M. Gresnigt. Zij wilden het ernstig verwaarloosde pand restaureren.

In de zestiger jaren verloor de boerderij haar agrarische bestemming, het pand werd toen in 1969 op de monumentenlijst geplaatst. Monumentenzorg en Gedeputeerde Staten wilden wel meewerken, maar de Brakelse raad zei in 1975 nee tegen de subsidieverlening omdat de komende 25 jaar de gemeente jaarlijks rond de zes- à zevenhonderd gulden zou moeten neerleggen. Er waren zelfs plannen om op de plaats een bibliotheek voor de gemeente Brakel te bouwen. Enkele omwonenden startten tevergeefs een handtekeningenactie voor de restauratie. Andere inwoners voerden weer een tegenactie. Zij betoogden dat de boerderij Adam en Eva niet met gemeenschapsgelden mocht worden gerestaureerd. Maar ten behoeve van andere woningbouw moest worden afgebroken. Opmerkelijk is dat in de politieke discussie nogal eens het feit genoemd werd dat de bewoners van buiten de gemeenschap kwamen en dat er mensen in Aalst zijn die al zo lang op een woninglijst staan en graag een eigen onderdak zouden willen.

adam evaInmiddels was het 1980. De eigenaren hadden van de gemeente Brakel een brief gekregen waarin ze werden verzocht een aantal voorzieningen te treffen rond het pand omdat het door een aantal gebreken ernstig gevaar en ontsiering opleverde voor de omgeving. De eigenaren hadden bezwaar gemaakt tegen deze aanschrijving. Zij wilden eerst duidelijkheid over mogelijke subsidie voor restauratie. De toenmalige burgemeester Harrewijn was voorstander van restauratie en wellicht kon een compromis gezocht worden door de boerderij geschikt te maken voor twee of drie woningen. Alle discussies en voorstellen ten spijt uitein­delijk werd dit cultuurhistorisch monument gesloopt en is op de plaats een bungalow verrezen met daarin in de zijgevel de beeldjes Adam en Eva.