1993

Zaterdag 27 maart 1993 werd de tentoonstelling gehouden onder de naam 'In Aolst kan alles wer.' Velen bezochten 't Gement en bewonderden de foto's, de gebruiksvoorwerpen en oude kleding. Daarnaast werd het gezien als een gezellige reunie omdat er ook velen van buiten Aalst op de tenstoonstelling afkwamen.

aalten02

2004

Zaterdag 27 november 2004 bezochten honderden mensen in 't Gement in Aalst  de tentoonstelling van de historische werkgroep stichting De Vier Heerlijkheden. Blikvanger was wel het bruidspaar uit 1939, in authentieke huwelijkskledij was het echtpaar door de werkgroepleden aangekleed. Links en rechts van het bruidspaar was een tafel met huwelijksgeschenken en een feestdis aangericht. Vele oude voorwerpen uit die tijd waren te bewonderen, twee vitrines vol met spulletjes die met huwelijk of met de feestelijkheden rondom de viering van een twaalf-en-een-half of vijfentwintigjarige echtvereniging. De verzameling foto's werd gretig bekeken. In de filmzaal draaide een dvd met authentieke foto's.

Velen kwamen ook om het nieuw verschenen boekje aan te schaffen. Het eerste exemplaar werd rond de klok van elf overhandigd aan de wethouder van Zaltbommel, de heer Van Engelen. Het tweede en derde exemplaar aan de schrijvers, Frank van Straten en Hannie van Wijk – Ermstrang.  Het  boekje "in Aolst kan alles wer"  is uitgegeven door Aprillis in Zaltbommel.

                                                      Martha van Veenendaal maakte een film: "In Aolst kan alles wèr"

 2019

 poster

Op vrijdagmiddag 15 november werd in 't Gement in Aalst een tentoonstelling geopend onder de titel, "Aalst, winkeltjes, werk en welvaart. De vice-voorzitter de heer Jaap Verweij heette iedereen welkom en lichtte de werkzaamheden van de Historische werkgroep Stichting de Vier Heerlijkheden toe. Daarna overhandigde de voorzitter de heer Ronald Looijen het eerste exemplaar van het nieuwe boekje aan de wethouder van o.a. Cultuur van Zaltbommel de heer W. Posthouwer, die vervolgens inging op het belang van de kennis van de plaatselijke historie.

De tentoonstelling duurde twee dagen, op vrijdag van 14.00 - 22.00 uur en op zaterdag 16 november van 10.00 - 22.00 uur. Een deel van de tentoonstelling was gewijd  aan de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De Dorpsfilm van Aalst uit 1964 is opnieuw ingesproken en werd uitgebracht op DVD.  Er verscheen een boek met dezelfde titel als de tentoonstelling en in dezelfde serie als de boeken op de voorafgaande tentoonstellingen in Brakel, Zuilichem en Poederoijen. Het boek bevat een aantal interessante onderwerpen uit de periode na de Tweede Wereldoorlog tot heden:

 

   Winkelnering in Aalst door de jaren heen 

    De Peuterspeelzaal in Aalst, één van de eerste in de Bommelerwaar

     De Openbare school, via Prinses Marijkeschool naar OBS Den Boogerd

    Christelijke kleuterschool

    Christelijke lagere school

     Koningin Emmaschool voor Christelijke Mavo

     Werk en recreatie in de uiterwaarden

     De vrijwillige Brandweer

     The Jumping Cats

     Fanfare "Prins Hendrik"

     Zangvereniging T.O.G.I.D.O.

     Kerken in Aalst vanaf de "Afscheiding van 1834"

     Het veer tussen Aalst en Veen (en omgekeerd)

     Olie- en benzinehandel Van Ooyen

     Het Bloemencorso

     Een Bibliotheek in Aalst

     Ruilverkaveling in Aalst

De tentoonstellingsruimte was opgefleurd met divese bloemstukken van de bloemist uit Aalst: Bellis, Bloemen en Meer. Gedurende de openstelling bezochten ruim 350 bezoeker de historische expositie. De bioscoopzaal waarin de dorpsfilm uit 1964 werd vertoond was steeds bezet. Veel aandacht was er voor de presentatie van de foto's op de panelen, gerangschikt op de onderwerpen zoals die ook in het boekje waren gepubliceerd. Op een TV-scherm werden de foto's van de bloemencorso en de scholen goed bekeken. Al met al kijkt de Stichting terug op een geslaagde activiteit. In het laatste uur kwamen nog enkele oud-leden van de band "The Jumping Cats" en kijkje nemen en lieten zich nog fotograferen voor het podium met foto's en affiches uit hun muzikale periode. De laatste foto's hieronder in de serie van 2019 zijn genomen door mevrouw Van Zanten uit Aalst.

filmfragment Aalst, winkeltjes, werk en welvaart