De naam Rodichem staat gebeiteld op een steen in het koor van de kerk in Brakel. De steen, uitgevoerd met twee zware ijzeren ringen, vormde vroeger de ingang van de grafkelder onder de kerk.

grafkeldIn een uitgave uit 1856 over de oorsprong van Loevestein en Munnikenland, geschreven door Wilhelmus van Dam van Brakel vinden we de oorsprong van de naam Rodichem vermeld. Het is een uitgave met een uitgebreide bronvermelding van waaruit Wilhelmus van Dam deze studie op papier zette. In deze uitgave staat ook een kaartje, oorspronkelijk behorend bij een charter uit 1264. Daarop staan oude namen van de landerijen in de westpunt van de Bommelerwaard uit de tijd van voor de bouw van het slot Loevestein. We zien hier dat het land direct ten westen van Brakel de naam Rodengoije droeg, volgens de studie van Wilhelmus van Dam een Angel-Saksische naam. De naam Rod komt uit het Engels en betekend twijg, gard of teen. De naam Rud komt van Rude: rood, ruw, wild, uitgerooid. Het achtervoegsel oije betekent een stuk land door water omringd, een waard. De volledige betekenis is dus ruwe waard of reiswaard. Deze laatste naam komen we heden ten dage nog tegen.

In 1992 verscheen een boekje van de hand van S. Dumont en M. Kleij­nen getiteld "Van wege den Koning" Dit gaat over gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, hierin wordt ook Rodichem beschreven. In deze uitgave wordt zelfs een akte uit 1200 aangehaald met daarin de naam Radenchem. munkarodhet Germaanse achtervoegsel 'hem' betekent woonplaats, wat in zou houden dat er waarschijnlijk een nederzetting is geweest, maar sporen hiervan zijn nooit gevonden. De veranderde uitgang 'oije' of 'ooi' wijst op het feit dat het in 1264 inmiddels weiland was in plaats van woonplaats. De naam Rodichem is later door de naam Munnikenland verdrongen vanwege verkoop aan de abt en het klooster van Villers, in het bisdom Luik. In de nalatenschap van Wilhelmus van Dam van Brakel (1779-1858) wordt nog gesproken over de heerlijkheid Rodichem met het bijbehorende kasteel Munnikenland. In 1910 worden in Zaltbommel tijdens een openbare verkoping ca 110 hectare aaneengelegen uiterwaarden (de Benedenwaarden) onder Brakel en Poederoijen verkocht, met daarbij tevens de heerlijkheid Rodichem. Zo verdwijnt in de loop der eeuwen de naam Rodichem als landgoed in het westelijk deel van de Bommelerwaard. Wel werd de naam Rodichem door de familie van Dam gebruikt voor het uit 1768 stammende Herenhuis (nu Huis Brakel).

De laatste halve eeuw wordt de naam Rodichem gebruikt voor de rijvereniging (opgericht in december 1949 door o.a. D.W. van Dam van Brakel) en de ponyclub in Brakel. In augustus 2004 zijn tijdens bouwwerkzaamheden in de Weitjes-wijk waarschijnlijk resten gevonden van het voormalige kasteel Rodichem. Zie krantenartikel uit "De Toren" van 5 augustus 2004.