brakbank00De oprichtingsvergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank vond in 1923 met 26 mensen plaats in café Van Veenendaal. Het eerste bestuur werd gekozen, en wel de volgende personen: E. Klop, A.A. van Wijgerden, en Hermen Versteeg. De Raad van Toezicht bestond uit de volgende persoenen: C. Sustronk, Hermen van Wijgerden en A. Versteeg. Als kassier werd benoemd C. P. van de Bogert. Aardig om te vermelden hierbij is dat in het toenmalig huishoudelijk reglement werd vastgelegd dat het bestuur geen groter krediet mocht verstrekken aan een lid dan ƒ 3000,-- en met machtiging van de Raad van Toezicht kon ƒ 5000,-- worden opgenomen. In totaal was er van de spaarders ƒ 50.000,-- aanwezig, daarboven werd van de centrale bank nog ƒ 20.000 geleend. Er werd toen ook besloten om het sparen door kinderen en dienstboden te bevorderen en de kleinste inlage te stellen op ƒ 1.-- Op de eerste officiële ledenvergadering waren er al 31 leden te melden. Het eerste kantoor was in het oude burgemeestershuis op het marktplein. Na C.P. Van de Bogert kwam als volgende kassier A.C van Daalen, velen kennen de "achterkamer" van zijn woning aan de burgemeester Posweg 11 (nu W. van de Bosch), waar financiële zaken afgehandeld werden.

Het was in het jaar 1969 dat een nieuw bankgebouw van de Rabobank aan de Burgemeester Posweg 40 (nu woning P.A. van Oversteeg) feestelijk geopend werd. Voor de bouw van dit nieuwe bakkantoor moest wel de brakbankwoning van de familie van Zanten gesloopt worden. Burgemeester van Eck en oud-directeur G. van der Linden (in de volksmond Gijs van de bank genoemd) verrichtten toen de eerste officiële bankhandeling. Op dat moment bestond de bank al 46 jaar Na de opening in 1969 werden enkele jaren nadien ook bijkantoren gevestigd in Poederoijen en Zuilichem. In Aalst hield men zitting in een kamertje van de bijzondere lagere school. Gijs van der Linden heeft de functie van directeur nog tot 1979 uitgeoefend, begonnen als hulp van kassier A.C. van Daalen, werd het nadien een halve dagtaak bij de bank en een halve dagtaak als gemeenteontvanger bij de gemeente Brakel. Toch koos Van der Linden naderhand voor een volledige baan bij de bank. Gijs legde de afstanden naar de hulpkantoren in de andere dorpen vaak per fiets af. In 1979 werd het bankgebouw opnieuw gemoderniseerd, het woongedeelte van de directeur werd bij het bankgebouw getrokken en Van der Linden werd opgevolgd door de heer I. van Rijswijk. Steeds weer was er een flinke groei bij de bank te constateren.

Met 11 medewerkers en medewerksters in 1983 tijdens het zestigjarig bestaan dacht men de top bereikt te hebben, maar niets was minder waar, al jaren zag men uit naar een nog grotere locatie, die uiteindelijk gevonden werd op de plaats van de voormalige boerderij van de familie Van de Veer met het zicht op het Marktplein en de kerk. Inmiddels was de heer de Looff de heer van Rijswijk opgevolgd, na hem kwam de heer F. de Jong de heer P. Beers werd waarnemend directeur. De voorzittershamer werd vanuit het eerste bestuur van 1923 door de heer E. Klop doorgegeven aan respectievelijk de heer G.C. Vervoorn, de heer C. Van Tuijl, de heer D.W. van Dam van Brakel, de heer H. Westerlaken en de heer A. Versteeg.

brakbank03Naast de deskundigheid van de Centrale Rabobank hebben ook de bestuursleden, de Raad van Toezicht en het personeel er toe bijgedragen dat de Bank is geworden zoals die nu is. Ook de grote samenvoeging van de Coöperatieve Boerenleenbank met de Raiffaisenbank tot Rabobank is aan Brakel niet voorbijgegaan. Met de fusie tot Rabobank Bommelerwaard Noord kwam het personeelsbestand op ruim 100 en een balanstotaal van meer dan 800 miljoen gulden. Hiermee werd een periode van 77 jaar Rabobank Brakel afgesloten.

Het bankgebouw aan het Marktplein kwam leeg te staan en werd verkocht aan de woningstichting, Onder de projectnaam "De Brakelsche Hoeve" werden appartementen in het voormalige bankgebouw gerealiseerd. In de wijk Molenkamp werd eerst een noodgebouw geplaatst, waarna de bank naar een pand aan de Groenling verhuisde. Inmiddels is de bank uit het dorp verdwenen en kunnen de klanten alleen terecht bij een betaalautomaat.

rabo2013