4hhafb162Op de eerste foto zien we vier leden uit de accordeonclub: Ruth Zalm, Kees van Dalen, Jiel van der Zalm en Cor van Dalen. Zij traden op onder de naam de Knollenplukkers.

Op de tweede foto staat de volledige accordeonclub, die ooit ontstond uit de mondfluitclub. De foto is rond 1950 genomen, de club stond toen onder leiding van de dirigent Van der Wiel uit Oudendijk. We zien geheel bovenaan van links naar rechts: Leen van Dalen, Ad van Dalen, Ruth Zalm, Marius van Dalen , Arie van Mourik, Jan Heijstek, Jiel van der4hhafb234 Zalm, Jan de Vries , Ies Lemmen en Lo van Hemert. In het midden zien we Jan Versteeg, Wim van Zanten, de dirigent Van der Wiel, Nico van Dalen en Rien van Hemert. Vooraan zitten Kees van Dalen, Cor van Dalen, Hemmie de Vries, Hans van Dalen en Jacob Ermstrang.

De onderste foto is genomen rond 1950.

4hhafb411